Upute

Osnovne upute o turbinama

Glavni uzroci kvara su: 1. Nedostatak ulja, 2. Zaribavanja turbine zbog nečistoće ulja i 3. Mehaničko oštećenje lopatica.

Prije ugradnje turbine obavezno je:

 • Pregledati i očistiti cijevi dotoka i povrata ulja
 • Provijeriti stanje motora, pronaći i otkloniti bilo kakave probleme vezane za pritisak ulja,
 • Provjeriti cijevi za dovod zraka, zamijeniti filter zraka. Ukoliko su vidljivi tragovi oštećenja na unutrašnjem ili vanjskom dijelu crijeva onda crijevo zamijeniti novim
 • Provijeriti izduvnu granu od preostalih krhotina stare turbine, te očistiti ili zamijeniti ako je potrebno
 • Zamijeniti motorno ulje i filter ulja, prema specifikaciji proizvođača vozila.
 • Uputstvo za ugradnju turbine:

 • U otvor za dotok ulja uliti malu količinu ulja te rukom zavrtiti rotor turbine nekoliko puta
 • Prilokom ugradnje koristiti dihtunge odgovarajućih dimenzija, nikako korstiti masu za dihtovanje
 • Provijeriti dovod ulja do turbine, vizualnom kontrolom cijevi dovoda i odlaza ulja tokom rada motora bez paljenja (pomoću elektropokretača). Osigurati da nema pojave zračnih mjehura te pritegnutu cijev odlaza ulja.
 • Upaliti motor i pustit da radi u leru 5 minuta prije podizanja broja okretaja
 • Provijeriti sve spojeve da li propuštaju ulje, zrak ili izduvne gasve. Zatim dotegnuti spojeve ukoliko je potrebno.
 • Koristiti vodu sa sapunicom kao pomoc za otkrivanje curenja zraka.